Telèfon: 936661869. Carrer Constitució, 3 08980 Sant Feliu de Llobregat.      
 
 
 
Inici arrow Estaments arrow Alumnat arrow PAU (Proves Accés Universitat) arrow PAU convocatòria juliol 2020 arrow Horari PAU juliol 2020
Horari de les PAU convocatòria ordinària juliol 2020 Imprimir a/e

Horari PAU

L’article 6.3 de l’Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre, estableix que ha d’haver-hi un descans de  30 minuts  entre  exàmens. Aquest  període no es pot  computar per ampliar el temps de realització de l'examen si ets alumne/a amb necessitats educatives específiques. Per aquest motiu canvia l’horari de la prova si t'examines en els tribunals ordinaris

 

S’estableix un tribunal exclusiu per als/a les alumnes amb  TDA/TDAH i altres  trastorns d’aprenentatge. Aquest tribunal tindrà lloc els mateixos dies que el tribunal ordinari, però serà exclusiu per a aquest alumnat. Si t'examines en quest tribunal gaudiràs de 30 minuts més per a cada examen.

 

Si només t’examines de matèries de la fase específica, t’has de presentar per la comprovació de dades 30 minuts abans de la primera prova.

En aquesta taula es pot visualitzar el calendari per a les Proves d’Accés a la Universitat de la convocatòria de 2020. Tant de la convocatòria de juny com de la convocatòria de setembre

La comissió organitzadora de la prova es reserva el dret de modificar l'horari en cas necessari.La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja. Si t'examines de matèries coincidents (en una mateixa franja horària) realitzaràs la prova de manera continuada sense sortir de l'aula. Si només t’examines de matèries de la fase específica, t’has de presentar per la comprovació de dades 30 minuts abans de la primera prova.


CALENDARI PROVES PAU
TRIBUNAL ORDINARI
Horari

Dia 1

7 de juliol

Setembre. Pendent d'actualitzar

Dia 2

8 de juliol

Setembre. Pendent d'actualitzar

Dia 3

9 de juliol

Setembre. Pendent d'actualitzar

Dia 4

10 de juliol

Setembre. Pendent d'actualitzar

8:00 - 9:00 Comprovació dades alumnes
9:00 - 10:30 Llengua castellana i literatura Llengua catalana i literatura Història

Química

Disseny

Geografia

10:30 - 12:00 Descans
12:00 - 13:30

Ciències de la terra i medi ambient

Fonaments de les Arts

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Llengua estrangera

Dibuix artístic

Llatí

Matemàtiques

Biologia

Cultura audiovisual

Grec

Tecnologia industrial

13:30 - 15:00 Descans
15:00 - 16:30

Anàlisi musical

Història de l'art

Física

Electrotècnia

Economia de l'empresa

Literatura catalana

Dibuix tècnic

Història de la filosofia

Literatura castellana