Telèfon: 936661869. Carrer Constitució, 3 08980 Sant Feliu de Llobregat.      
 
 
 
Inici arrow Secretaria arrow Covid-19
Covid-19 Imprimir a/e
 

Informació sobre les mesures adoptades per la nostra escola segons la normativa vigent


logo_editable.jpg

covid-19-logo-hp.png

 

 Pla d'organització 21-22


Calendari mesures contenció 1r Batxilerat

Calendari mesures contenció 2n Batxillerat


Aclariments per a la gestió de casos COVID


Mesures prevenció

Pla d'organització

 
 
 

Restriccions Covid-19

Restriccions a tot Catalunya (Covid-19)

Àmbit educatiu

ESO, Primària i Infantil

  • Presencialitat plena.


Batxillerat i cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats

  • Reducció de l'activitat presencial.
 


Extraescolars i esport escolar

  • Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada, es poden realitzar amb fins a un màxim de 6 alumnes per aula en les etapes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional. Només els centres que organitzen activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d'aquests poden desenvolupar les activitats amb més de sis alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d'altres grups estables.
 
 

Activitats de lleure educatiu

  • Les activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a alumnes en les etapes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional es poden dur a terme tant en espais interiors com a l'aire lliure, en grups màxims de sis persones.

  • Es permet el desplaçament fora de la comarca per a activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a infants d'educació infantil i d'educació primària, sempre que no impliquin pernoctació. Només s'autoritza la pernoctació en les sortides quan es pugui garantir l'estanquitat dels grups bombolla escolars.