Calendari i horari de les proves sumatives 1

clipboard2.jpg
Pots consultar el calendari i l'horari de les proves sumatives dels diferents trimestres.

Has de triar un dels nivells del menú lateral i s'obrirà una finestra amb l'arxiu en format .pdf (Adobe Reader)

Cada trimestre s'actualitzarà la informació. Aquests són els horaris i el calendari del PRIMER trimestre del
curs 2020-2021

No deixis de consultar-los per a evitar errades!.