Tutories del curs actual

Es mostren dues taules amb el non i primer cognom del professorat que té assignada la funció tutorial dels diferents grups en els nivells de les etapes impartides.

Infantil i Primària
tutors_1819_primaria.png
ESO i Batxillerat
tutors_1819_secundaria2.png