Tutories del curs actual

Es mostren dues taules amb el non i primer cognom del professorat que té assignada la funció tutorial dels diferents grups en els nivells de les etapes impartides.

Infantil i Primària
tutors_inf-pri_19-20_web.png
ESO i Batxillerat
tutories_eso-bat_19-20_web.png