Socialització i reutilització de llibres 2017-2018

 

Els objectius fonamentals d’aquest projecte són dos:

1) Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies per l’adquisició dels llibres de text, així com per l’aportació de les despeses de material escolar i de sortides complementàries.

2) Introduir d’una manera pràctica en l’educació dels nens i nenes valors com el saber compartir, la solidaritat, la sostenibilitat,  la igualtat, el respecte i la responsabilitat davant els materials comunitaris

e-circular informativa març de 2017 per a 2n de Primària (descarregar) Projecte de socialització de llibres i material didàctic aprovat pel Consell Escolar (descarregar) Document d'adhesió socialització
(descarregar)

e-Circular informativa per a 2n, 3r, 4t i 5è de Primària (descarregar)