Gaudium: primer concert juny 2019
concert_gaudium.png