documents_verd.png


Documents famílies

Circular informativa octubre curs 21-22 per a ESO i Batxillerat
Indicacions per al bon fucionament del curs per a ESO i Batxillerat
Declaració responsable per a ESO i Batxillerat
Autorització proves COVID
Autorització sortides ESO i Batxillerat
Informació d'al·lèrgies ESO i Batxillerat
Circular inici de curs 21-22 per a ESO i Batxillerat
Normativa recursos digitals curs 21-22
Compte corporatiu Office365 alumnat
Projecte digitalització
Compromís bones pràctiques dispositius portàtils
Drets d'imatge alumnat
Drets d'autor
Circular inici de curs 21-22 per a Infantil i Primària
Què aprenem a Primària?
NOFC (Normes d'organització i funcionament del centre)
Normes convivència ESO i BAT
Normes convivència Infantil i Primària
Carta de compromís educatiu Infantil i Primària
Carta de compromís educatiu ESO i BAT
Medicaments
Informació bates i roba esportiva